resin idendification codes

ASTM International Resin Identification Coding System, atau singkatannya Resin Identification Code (RIC), adalah satu set simbol yang terdapat pada produk plastik bagi mengenal pasti material resin pada plastik yang dibuat. Ia telah dibangunkan Society of the Plastics Industry (sekarang dikenali Plastics Industry Association) pada tahun 1988. Sejak 2008 ia telah ditadbir oleh ASTM International, sebuah organisasi standard antarabangsa.

Sistem RIC direka untuk memudahkan pekerja dalam proses kitar semula untuk menyusun dan memisahkan item mengikut jenis resin. Plastik mesti dikitar semula secara berasingan mengikut material plastik untuk mengekalkan nilai bahan kitar semula itu bagi penggunaan semula bahan tersebut. Dalam bentuk aslinya, simbol yang digunakan RIC terdiri daripada anak panah yang berputar mengikut arah jam untuk membentuk segitiga yang mengelilingi nombor tertentu yang menunjukkan jenis material plastik.

Pada tahun 2008, ASTM International mengambil alih pentadbiran sistem RIC dan akhirnya mengeluarkan ASTM D7611 — Standard Practice for Coding Plastic Manufactured Articles for Resin Identification. Kemudian pada 2013 piawaian ini disemak semula untuk menukar simbol penanda grafik dari RIC dari “anak panah” kepada simbol segitiga yang solid. Sejak diperkenalkan, RIC sering digunakan sebagai penanda recyclabiliti pada produk-produk plastik.

Berikut adalah Sistem Kod Identifikasi Plastik atau Resin Identification Code (RIC) tersebut;

#1 – produk dibuat dari Polyethylene Terephthalate (PET)

#2 – produk dibuat dari  High-Density Polyethylene (HDPE)

#3 – produk dibuat dari  Polyvinyl Chloride (PVC)

#4 – produk dibuat dari  Low-Density Polyethylene (LDPE)

#5 – produk dibuat dari  Polypropylene (PP)

#6 – produk dibuat dari  Polystyrene (PS)

#7 – produk dibuat dari plastik lain seperti Acrylic, Polycarbonate, Nylon atau Polyactic Acid (PLA).

Dengan menggunakan sistem ini, pengguna juga boleh merujuk material sesuatu produk plastik atau untuk mengelakkan penggunaan plastik yang mengandungi bahan-bahan merbahaya seperti Bisphenol A (BPA) atau Phthalates dalam pembuatannya.   

 

Sistem Kod Identifikasi Plastik

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
×

Salam/Hi,

Click to chat on WhatsApp or send us an email to orgamountainworks@gmail.com

×