Kebanyakan fabrik yang waterproof mempunyai nilaian rating tertentu di dalam spesifikasinya.  Ia akan dinilaikan dalam unit mmH20 atau psi. Fabrik jenis ini biasanya mempunyai lapisan DWR (Durable Water Repellent) samada ia waterproof secara coating, laminate...

read more